Sifonik Sistem Nedir?

Büyük çatı alanlarına sahip yapıların yağmur sularının güvenilir bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan yeni nesil çatı drenaj sistemidir.
Sistem, yer çekimi kuvvetinden faydalanarak vakum etkisi ile suyu hızlı bir şekilde tahliye eder. Vakum kuvveti sebebiyle sistem hatlarının eğime ihtiyaç duyulmadan uygulanabilmesi, mimari tasarımları daha da özgürleştirir, geliştirir ve yağmur suyu kaynaklı kısıtlamaların önüne geçer.
Sifonik sistem, her bölge için değişkenlik gösteren ve meteorolojiden sağlanan “standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri” raporuna göre dizayn edilir. Yüksek performanslı çalışan RAWD çatı süzgeçleri sayesinde konvansiyonel sisteme göre çok daha az taşıyıcı boru kullanılır. Bilgisayar destekli tasarlanan projeler ve yapılan hidrolik hesaplar sistemin kusursuz çalışmasını sağlar
Sifonik sistem konvansiyonel sistemden farklı olarak serbes akış prensibi ile çalışmaz. Hidrolik hesap sonucu doğru şekilde çaplandırılmış borular yağmur şiddetine bağlı olarak belirli bir sürede dolar ve aşağı yönde negatif basınç oluşturur. Negatif basınç suyu en hızlı şekilde tahliye ederken aynı zamanda boru hatlarının temizlenmesini sağlar.
RAWD üstün mühendislik bilgisi ve tecrübesi ile etkin, kalıcı, ekonomik ve güvenilir çözümler sunar.

Çalışma Prensibi

Kırk seneye yakın Avrupa’nın birçok binasında kullanılan bu sistem, konvansiyonel sistem ile karşılaştırıldığında; eğime gerek olmadan, daha düşük çapta boruların kullanılması ile avantaj sağlar.
Sifonik çatı yağmur suyu drenaj sisteminde vakum etkisi, sistemin tamamen dolu çalışması sayesinde sağlanır. Hesaplamalar ve yatay hatta verilen %0 eğim ile bulunan düşük çaplar sayesinde sistemin önce tamamen su ile dolması sağlanır. Tamamen su ile dolan ve içinde hava barındırmayan ortamda su, yatay hattan dikey hatta geçerken beraberinde vakum etkisi yaratır. Bu vakum etkisi sayesinde suyun hızı ve debisi artar, böylelikle boruların tamamen doldurulması ile boru çapları ve iniş sayıları konvansiyonel sisteme göre çok daha az olmuş olur. Ayrıca yüksek debi sayesinde sistem kendi kendini temizler. Yatay hat uzunluğunun iniş hattına oranı on kata kadar olduğu durumlarda ise maliyet minimize edilir ve bu oran maksimum yirmi olabilir.

Neye Göre Dizayn Edilir?

Sifonik sistem hesaplaması; meteorolojiden alınan “Standart Zamanlarda Görülen En Büyük Yağış Değeri” raporlarına göre son yüz yılda, beş dakika için görülen en büyük yağış değeri baz alınarak yapılır. Bu sistemin dizaynının en önemli parçası süzgeçlerdir. Süzgeç girdap kırıcı yapısı sayesinde; suyun sisteme dönerek girmesine engel olarak sistemin hava almamasını ve çok katlı yapısı ile sistemin sürekli aktif çalışmasını sağlar.

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) boru ile yapılan sifonik sistem; boru birleşim noktalarında alın kaynak ve elektrofüzyon yöntemi kullanılarak sızdırmazlık sağlar. Ayrıca contalı birleşim kullanılmadığı için zamanla conta bozulmalarından kaynaklı sızdırmalarında önüne geçilir.

Avantajları

Konvansiyonel

Sifonik Sistem

Konvansiyonel

Sifonik Sistem

Uzun Mesafeler - Eğimsiz Boru Hatları